TPTM

logo

สำนักงานศรีราชา

เวลาทำการ

จันทร์ - เสาร์: 8.00 - 17.00 น.
อาทิตย์: ปิดทำการ

บริการ

01 Service

Tank Truck

ใช้รถบรรทุกที่ออกแบบเฉพาะมีการรับรองระดับสากล
02 Service

ADR2

ติดตั้งระบบความปลอดภัยมาตราฐาน
03 Service

GPS + MDVR

ระบบควบคุมการขนส่งสินค้า