ทีพีทีเอ็ม โลจิสติกส์ ดำเนินงานภายใต้ชื่อ บริษัท ทีพีทีเอ็ม โลจิสติกส์ จำกัด ให้บริการขนส่งสินค้าเหลว ประเภท น้ำมันดีเซล โดยใช้รถบรรทุก (Tank Truck) ที่ออกแบบเฉพาะ เพื่อการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ และตรงตามมาตรฐานสากล

บริการ
บริการ
บริการ

กลุ่มลูกค้า

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

Best Oil Company (BOC) PTE

Best Oil Company (BOC) PTE